የአገልግሎት ዘርፎች

አጫጭር ማሳሰቢያዎች

የታዳጊ ወጣቶች ፕሮግራም

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት

ሌላ ርዕስ

 

የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

 

መናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

 

መናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም

ርዕስ፡

አስተማሪ፡

ቀን፡  ከ------------- እስከ ----------------

ቦታ፡

ፕሮግራሙ ዓላማ፡

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራምየመጽሐፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ፕሮግራም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት

አዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት  ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራም ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራም ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራምዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራምዲስ

 ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራም ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራም ዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራምዲስ የወጣ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ግራምዲስ

 

ሌላ ማንኛዉም ርዕስ

የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

 

የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

 

የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅትየመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት የመናፈሻና የጋራ ጸሎት ዝግጅት

 

© 2016 ETHIOPIAN CHRISTIANS FELLOWSHIP CHURCH  ●  LAS VEGAS